fbpx

Нэвтрэх

Харилцах

Мессеж илгээх

Мессеж илгээх

Тухай

“Гүүд Нэйборс” ОУТББ нь дэлхийн 46 оронд Орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг хүмүүнлэгийн хөгжлийн төлөөх байгууллага юм Good Neighbors International ОУТББ нь 1991 онд БНСУ-д байгуулагдсан ашгийн бус, шашны бус, хүмүүнлэгийн, нийгмийн хөгжлийн төлөөх Олон Улсын Төрийн Бус Байгууллага юм. 2006 онд Монголд төлөөлөгчийн газраа нээн ажиллуулж байна. Нийслэлийн 6 дүүрэгтэй хамтын ажиллагааны гэрээтэйгээр Хүүхэд Ивээн Тэтгэх Хөтөлбөр, Орон Нутгийн Хөгжлийн Хөтөлбөр гэсэн урт хугацааны төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд жилд 250,000 орчим иргэн төслийн ашиг шимийг хүртэж байна. Мөн 2011 оноос хойш хүүхдийн нас, сэтгэхүйд тохируулан хүүхдийн эрхийн талаар мэдлэг олгож, болзошгүй аюул, эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх зорилгоор хүүхдийн эрхийн сургалтуудыг зохион байгуулж байна