Оюутан ажил хийнэ. Оюутан насаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлэн орлоготой ч, туршлагатай ч, мэдлэгэтэй ч болоорой

Судалгаа хийж үзэхэд ажил хийдэг оюутнууд ажил эрхэлдэггүй оюутнуудаас илүү өөртөө итгэлтэй, цагийг зөв ашиглах чадвар эзэмшдэг болох нь байна.

Цааш унших