Сэтгүүлч гэдэг нийгмийн толь буюу ард иргэдийнхээ шууданч шувуу юм. Шууданч шувуу болохийг хүссэн хэн бүхэнд АжлынЗах платформ нээлттэй

“Сэтгүүлч” гэдэг үг их төвөгтэй олон талаас буруу тайлбарлагдах нь олонтаа. Бид олон янзын платформоор дамжуулан мэдээнд олон янзаар ханддаг

Цааш унших