Байгууллагын амин дэм болох хүний нөөцийн мэргэжилтэнүүдийн ажлын байрны зарын баaз

Хүний нөөц буюу ихэнх хүмүүсийн хэлж заншсанаар HR нь байгууллагын ажилчдын удирдлага, хөгжлийг тодорхойлоход хэрэглэгддэг нэр томъёо юм. Эцсийн бүлэгтээ

Цааш унших